ஆல்பம்: சர்வம் சாயி மயம்

பாடியவர்: திருமதி. நித்யஸ்ரீ மகாதேவன்

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

————————————————————————–

தீராமல் எரிகின்ற ‘துனி’  என்னும் தீயாம் !

தீராத நோய் தீய்க்க நமக்கருளும் உதியாம் !

தீனதயாளனாம் சாயி !

தீனதயாளனாம் சாயி !

தீர்க்கமாய் தெரிகின்ற ஜோதி !

(தீராமல்)

தித்திக்கும் தீ! தீ!….தீ வினை எரிக்கும் தீ ! தீ !

எத்திக்கும் பரவும் ஓம் சாயி பக்தி !

எத்திக்கும் பரவும் ஓம் சாயி பக்தி !

(தீராமல்)

திருமூர்த்தி பாதி ! திருமாலும் பாதி !

குருசாயி சக்தி…பாட வரும் சித்தி !

குருசாயி சக்தி…பாட வரும் சித்தி !

(தீராமல்)

ஆனந்தத் தீ ! தீ ! ஆ..ராதனைத் தீ ! தீ !

ஆரத்தி பார்க்க‌…ஆகும் மனம் ஷாந்தி!

(தீராமல்)