ஆல்பம்: ஷீரடி சாய் நாதம்

பாடியவர்: திரு. M.S.கோபாலகிருஷ்ணன்

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

————————————————————————–

நூல் கொண்ட பொம்மை நானே !

குருசாயி நாதன் கையில் !

நாள்தோறும் அவனே என்னை…

நடத்திடுவான் நேரிய வழியில் !

கோள் என்ன? நாள், திதி என்ன?

பாபாவின் துணைஎன் அருகில்…

(நூல் கொண்ட பொம்மை )

கல்லுடன் முள்ளும் சேர்ந்த

கடியதோர் பாதையைக் காட்டி…

சென்றிட வைப்பது போலேத்…

தோன்றிடும்…பயமில்லை அறிவாய் !

‘ஓம் சாயி’ மந்திரம் சொல்லி…

அவன் சொன்ன பாதை சென்றால்…

‘வெற்றி மாலை’ சேர்ந்திடுமே !

வாழ்வில் ஒளி வீசிடுமே !

(நூல் கொண்ட பொம்மை )

‘ஷீரடி பாபா’ என்று

கூறிடும் பக்தரை எல்லாம்…

ஓரிடம் சேர்ந்திட வைப்பான் !

புதியதாய் உறவு சமைப்பான் !

ஒன்றாகக் கூடிய அடியார் !

அவன் லீலை பேசி சிலிர்ப்பார் !

ஆனந்தத்தில் களித்திடுவார் !

அற்புதத்தில் திளைத்திடுவார் !

(நூல் கொண்ட பொம்மை )