ஸ்ரீ மஹா சரஸ்வதி அம்பிகையின் மேல், புனையப்பட்டது இந்த அந்தாதி மாலை. எட்டு பாடல்களைக் கொண்டதால் “அஷ்டகம்” என்றும், முதல் பாடலின் முடிவு, அடுத்த பாடலின் தொடக்கமாக வரும்படி அமைந்துள்ளதால், “அந்தாதி” என்றும் கொள்ளலாம்.

Download “கூத்தனூர் ஸ்ரீ மஹா சரஸ்வதி அம்மன் அட்டகம் அந்தாதி” Koothanoor_Sarasawathi_Ashtakam_ebook_paattufactory.pdf – Downloaded 15 times – 884 KB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *