நாச்சியார் திருமொழி

நாச்சியார் திருமொழி59 Downloads#ஆண்டாள் – நாச்சியார் திருமொழி கோதையானவள் அந்த கோவிந்தன் கண்ணன் மீது கொண்டிருந்த காதலே தலையாய காதலுக்கு முன் உதாரணமாய் என்றும் விளங்கும். திருப்பாவை […]