நவராத்திரி நான்காம் நாள் – தைர்யலட்சுமி பாடல்

பவபய ஹாரிணி !
மதுசூதன் மோகினி !
நவமணி சூடிடும்!
ஸ்ரீ பவ தாரிணி ! (2)