நவராத்திரி ஏழாம் நாள் – விஜயலட்சுமி பாடல்

கமலம் ஏறிய செங் கமலம் !
கீதம் பாடியே அழைக்கின்றோம் !…. நீ வரணும் !