பிரபலமான தமிழ் திரையிசைப் பாடல்களின் மெட்டில் பக்தி பாடல் வரிகள்…!

பாடல்கள்:

  1. இதோ ஞான சூரியன் ! – (“அதோ மேக ஊர்வலம்”)
  2. அத்வைதத் தேன் தந்த பெரியவா ! – (“தேனே தென்பாண்டி மீனே”)
  3. சாய்பாபா உதி ! (“பூங்காற்று புதிரானது”)
  4. முருகா ! முருகா ! – (“உயிரே ! உயிரே !”)
  5. யார் நான் எனும் கேள்வி (ஏதோ ஒரு பாட்டு)