எனது படைப்புகள்

ஸ்பாட்லைட்

ஆல்பம் பாடல்கள்

யூட்யூப் காணொளிகள்

யூட்யூப் அலைவரிசை

மின்னூல்கள்

திரையிசை பாடல் மெட்டில்...

சமீபத்தில் சேர்க்கப் பட்டவை !

கடைசியாக சேர்க்கப்பட்ட பாடல் வரிகள் !

தைப்பூசம் 2019

காவடியை ஏந்தி வந்தோம் ஆவலுடன் பாடி...- எங்க‌ காவலனாம் பழனி மல‌ ஆண்டவனைத் தேடி

கற்பகத்தானைக் கேளுங்க !

பாடல் மெட்டு: நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தாரு… நாடும் பிள்ளை யாருங்க? வேண்டும் பிள்ளை யாருங்க? போற்றும் பிள்ளை யாருங்க? பிள்ளையாரு பட்டி வாழும் கற்பகத்தான் பாருங்க ! (2) […]

ராம ராஜ்ய காவலன் !

ராம ராஜ்ய காவலன் ! ராம கார்ய சேவகன் ! நாமம் சொல்லி பாடுவோம்... ஆஞ்சநேய சுவாமியை !

தெய்வங்கள் வாரியாக...