எனது படைப்புகள்

பக்தி பாடல் வரிகள் !
25

ஆல்பம் பாடல்கள்

12

யூட்யூப் பாடல்கள்

5

திரையிசை மெட்டில்

7

மொழிபெயர்ப்புகள்

சமீபத்தில் சேர்க்கப் பட்டவை !

கடைசியாக சேர்க்கப்பட்ட பாடல் வரிகள் !

சங்கடஹர சதுர்த்தி

மங்கலம் தந்தருளும் சங்கட ஹர சதுர்த்தி ! சதுர்த்தியின் நாயகன்…சுந்தர கணபதி ! (2) தேய்பிறை சதுர்த்தியில் தேவனைத் தொழுவதால்… வளர்பிறை ஆகுமே வாழ்வில் என்றுமே ! […]

tirupattur-brahma

விதி மாற்றும் திருப்பட்டூர் வாங்க !

திருப்பம் தந்து வாழவைக்கும் திருப்பட்டூர் வாங்க! - மன விருப்பங்களை தந்தருளும் வள்ளலினைக் காண...!

பஞ்ச பூதங்களையும் வென்றவன் ஆஞ்சனேயன் !

பஞ்ச பூதங்களையும் வென்றவன் ஆஞ்சனேயன் ! அஞ்சனை தவப்புதல்வன் ! அன்பரின் முழு முதல்வன் ! (பஞ்ச பூதங்களையும்) ஆகாயம் —————— நெஞ்சிலே வீரமுடன்…விண்ணிலே தாவியவன் ! […]

தெய்வங்கள் வாரியாக பாடல்கள் காண...