எனது படைப்புகள்

பக்தி பாடல் வரிகள் !
25

ஆல்பம் பாடல்கள்

12

யூட்யூப் பாடல்கள்

5

திரையிசை மெட்டில்

7

மொழிபெயர்ப்புகள்

சமீபத்தில் சேர்க்கப் பட்டவை !

கடைசியாக சேர்க்கப்பட்ட பாடல் வரிகள் !

ஸ்ரீ ரமண மகரிஷி – பாடல் (68-ஆவது ஆராதனை நாள்)

'யார்நான்' எனும் கேள்வி அதன் பதிலைத் தேடி... சேர்ந்தாயே பார்போற்றும் அண்ணா மலையினடி...!

ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்மா ! ஜெய் லட்சுமி நரசிம்மா !

மலோலன் மாதவன் மோகனன் ! கோபாலன் கேசவன் கோகுலன் !

வேத வாக்குரைத்தாய் குருவே சங்கரா !

பல்லவி வேதமே உலகின் ஆதாரம் – என்னும் வேத வாக்குரைத்தாய் குருவே சங்கரா ! சந்திர சேகரா ! தயாபரா ! (வேதமே உலகின் ஆதாரம்) சரணம் […]

தெய்வங்கள் வாரியாக பாடல்கள் காண...