எனது படைப்புகள்

ஸ்பாட்லைட்

ஆல்பம் பாடல்கள்

யூட்யூப் காணொளிகள்

யூட்யூப் அலைவரிசை

மின்னூல்கள்

திரையிசை பாடல் மெட்டில்...

சமீபத்தில் சேர்க்கப் பட்டவை !

கடைசியாக சேர்க்கப்பட்ட பாடல் வரிகள் !

பாபா 100

நூறாண்டு ஆனதே பாபா ! மனித உடல் நீங்கி ஒளியானாய் பாபா ! மாறாத அருள் மட்டும் பாபா !

பஞ்சமியின் நாயகியே வாராகி !

“வாராய்!” என்றாலே வருபவளாம் வாராகி ! “தாராய் !” எனக் கேளாமல் தருபவளாம் தாயாகி ! (2) பஞ்சமி நாளிலே…பூஜைகள் செய்வதால்… நெஞ்சம் குளிர்ந்திடுவாள் ! வாராகி […]

ஸ்ரீ கணேச பஞ்சரத்னம் – தமிழ் பாடல் வடிவில்

கரத்தில் கொண்டான் மோதகம் ! என்றென்றும் தருவான் மோட்சமே ! கரங்கள் சேர்த்து வேண்டினால் வரம் தரும் விநாயகன் !

தெய்வங்கள் வாரியாக...