குருவே சரணம் !

ஆல்பம் பாடல்கள்

எனது படைப்புகள்

யூட்யூப் காணொளிகள்

இந்த தளத்தில் உள்ள பாடல் வரிகளை இசை வடிவாக, கேட்க/பார்க்க, எனது Youtube Channel-க்கு Subscribe செய்யவும்

யூட்யூப் அலைவரிசை

மின்னூல்கள்

திரையிசை பாடல் மெட்டில்...

சமீபத்தில் சேர்க்கப் பட்டவை !

கடைசியாக சேர்க்கப்பட்ட பாடல் வரிகள் !

சுந்தர காண்டம் பாராயணம்

சுந்தர காண்டம்...பாராயணம்... செய்திடச் சேர்ந்திடும் சௌபாக்கியம் !

varahi

வாராகி தாலாட்டு

ஆராதித்தோம் உன்னை....வாராகித் தாயே ! மாறாத உன்னருளை நாளெல்லாம் அனுக்ரஹித்து ஓயாதோ உன்மேனி..ஓங்கார ரூபிணியே!

பரணி தீபம் பாருங்கள் !

பரணி தீபம் பாருங்கள் ! அருணை மலையிலே ! - இந்த தரணி ஆளும் ஈசன் வாழும் அண்ணாமலையிலே...

தெய்வங்கள் வாரியாக...