ஸ்ரீ குருவே போற்றி ! 

ஆல மரத்தடியில் பழுத்த ஞானப்பழம் !
நீலகண்டன் சிவபெருமான் திருஅவதாரம் !
தட்சிணாமூர்த்தி எனும் தென்முகக் கோலம்…