ஆடி மாசம் அம்மனோட மாசம் !

ஆடி மாசம் அம்மனோட மாசம் ! – அவ‌
கோயில் எல்லாம் பக்தரோட கூட்டம் ! (2)
பக்தி விதை போடு நெஞ்சில் ஆடிப் பட்டம் ! – நம்ம‌
சக்தியருள் காத்தோடு ஊர சுத்தும் !

நிர்வாண ஷட்கம்

“நிர்வாண ஷட்கம்” என்னும் நூல் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் ஸ்ரீ ஆதிசங்கரரால் இயற்றப்பட்டது (சமஸ்க்ருதம்)., பொருளுணர்ந்து படிக்க தமிழ் கவிதை வடிவில்……

சங்கடஹர சதுர்த்தி

மங்கலம் தந்தருளும் சங்கட ஹர சதுர்த்தி ! சதுர்த்தியின் நாயகன்…சுந்தர கணபதி ! (2) தேய்பிறை சதுர்த்தியில் தேவனைத் தொழுவதால்… வளர்பிறை ஆகுமே வாழ்வில் என்றுமே ! கோரஸ்: சங்கடம் தீர்க்கும் சதுர்த்தியின் திருநாள் ! சங்கட நாசன கணபதி திருநாள் ! சரணம் -1 —————— சந்திரன் தவமிருந்து… மங்கள கணபதியின் வரங்களை தீர்க்கமாய் பெற்றதும் இந்நாளே ! (2) அங்காரகன் அவனும் கிரகப் பதவியோடு… மங்கலன் எனும் பெயரும் பெற்றதும் இந்நாளே ! (2) கோரஸ்: சங்கடம் தீர்க்கும் சதுர்த்தியின் திருநாள் ! சங்கட நாசன கணபதி திருநாள் ! சரணம் – 2 ———————

பஞ்ச பூதங்களையும் வென்றவன் ஆஞ்சனேயன் !

பஞ்ச பூதங்களையும் வென்றவன் ஆஞ்சனேயன் ! அஞ்சனை தவப்புதல்வன் ! அன்பரின் முழு முதல்வன் ! (பஞ்ச பூதங்களையும்) ஆகாயம் —————— நெஞ்சிலே வீரமுடன்…விண்ணிலே தாவியவன் ! பந்தெனப் பகலவனைப் பிடித்தவன் தானன்றோ ! (பஞ்ச பூதங்களையும்) நீர் ——– அலையாடும் கடல்மீது மலைக்கல்லால் ஒருபாலம் மலைக்காமல் செய்தானே ! கடல் தாண்டி சென்றானே ! (பஞ்ச பூதங்களையும்) காற்று ————- திசைமாற்றும் பெருங்காற்றின் விசைமீறி எதிர் சென்று… சஞ்சாரம் செய்கின்ற‌ அவதாரம் அவனன்றோ ! (பஞ்ச பூதங்களையும்) நெருப்பு ————– அஞ்ஞானத் தீயர் சிலர் மெய்ஞ்ஞான சின்னமான… வால்மீது தீவைத்து தான் தீய்ந்து போனாரே ! (பஞ்ச