ஸ்ரீ சூர்ய அஷ்டகம் – தமிழ் கவிதை வடிவில்

சூர்ய அஷ்டகம் (சமஸ்கிருதம்), தமிழ் கவிதை வடிவில்...பொருளுணர்ந்து படிக்க...

மஹிஷாசுரமர்த்தினி – தமிழ் பாடல் வடிவில்

ஸ்ரீ துர்காதேவி, சண்டிகை ரூபமெடுத்து மஹிஷன் எனும் அசுரனை வதம் செய்ததைப் பாடும் இந்த ஸ்தோத்திரம் ஸ்ரீ தேவி மஹாத்மியத்தின் பகுதியாகும். இந்த ஸ்தோத்திரமானது ராமகிருஷ்ண கவியாலோ, […]

ப்ரதோஷ மகாத்ம்யம்

சிவபுராணத்தின் அங்கமான இந்த "ப்ரதோஷ மகாத்மியம்" என்னும் எட்டு ஸ்லோகங்கள்...

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாஷ்டகம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாஷ்டகம் – பொருள் உணர்ந்து படிக்க, தமிழ் கவிதை வடிவில்… DOWNLOAD செய்ய‌

நிர்வாண ஷட்கம்

"நிர்வாண ஷட்கம்" என்னும் நூல் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் ஸ்ரீ ஆதிசங்கரரால் இயற்றப்பட்டது (சமஸ்க்ருதம்)., பொருளுணர்ந்து படிக்க தமிழ் கவிதை வடிவில்......

ஸ்ரீ லலிதா நவரத்தின மாலை

திருமீயச்சூர் தலத்து ஸ்ரீ லலிதாம்பிகை மீது அகத்திய முனிவர் எழுதி பாடிய பாமாலை, பொருளுணர்ந்து படிக்க ...