வில்வாஷ்டகம் – தமிழ் பாடல் வடிவில்…

சூர்ய அஷ்டகம் (சமஸ்கிருதம்), தமிழ் கவிதை வடிவில்...பொருளுணர்ந்து படிக்க...

ஸ்ரீ மீனாட்சி பஞ்சரத்னம்

ஸ்ரீமத் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் இயற்றிய இந்த ஸ்தோத்திரம், மீனாட்சி அம்மனின் புகழ் பாடுவதாகும்.மீனாட்சி அன்னை, ஸ்ரீ விஷ்ணுவின் சோதரியாகவும், ஸ்ரீ உமா பார்வதி வடிவாதலால் ஈசன் ஸ்ரீ மஹாதேவனின் துணையாளாகவும் போற்றப்படுகிறாள்.

ஸ்ரீ சூர்ய அஷ்டகம் – தமிழ் கவிதை வடிவில்

சூர்ய அஷ்டகம் (சமஸ்கிருதம்), தமிழ் கவிதை வடிவில்...பொருளுணர்ந்து படிக்க...

மஹிஷாசுரமர்த்தினி – தமிழ் பாடல் வடிவில்

ஸ்ரீ துர்காதேவி, சண்டிகை ரூபமெடுத்து மஹிஷன் எனும் அசுரனை வதம் செய்ததைப் பாடும் இந்த ஸ்தோத்திரம் ஸ்ரீ தேவி மஹாத்மியத்தின் பகுதியாகும். இந்த ஸ்தோத்திரமானது ராமகிருஷ்ண கவியாலோ, […]

ப்ரதோஷ மகாத்ம்யம்

சிவபுராணத்தின் அங்கமான இந்த "ப்ரதோஷ மகாத்மியம்" என்னும் எட்டு ஸ்லோகங்கள்...

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாஷ்டகம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாஷ்டகம் – பொருள் உணர்ந்து படிக்க, தமிழ் கவிதை வடிவில்… DOWNLOAD செய்ய‌