ப்ரதோஷ மகாத்ம்யம்

சிவபுராணத்தின் அங்கமான இந்த "ப்ரதோஷ மகாத்மியம்" என்னும் எட்டு ஸ்லோகங்கள்...

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாஷ்டகம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ணாஷ்டகம் – பொருள் உணர்ந்து படிக்க, தமிழ் கவிதை வடிவில்… DOWNLOAD செய்ய‌

நிர்வாண ஷட்கம்

"நிர்வாண ஷட்கம்" என்னும் நூல் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் ஸ்ரீ ஆதிசங்கரரால் இயற்றப்பட்டது (சமஸ்க்ருதம்)., பொருளுணர்ந்து படிக்க தமிழ் கவிதை வடிவில்......

ஸ்ரீ லலிதா நவரத்தின மாலை

திருமீயச்சூர் தலத்து ஸ்ரீ லலிதாம்பிகை மீது அகத்திய முனிவர் எழுதி பாடிய பாமாலை, பொருளுணர்ந்து படிக்க ...

ஸ்ரீ மூகாம்பிகை அஷ்டகம் – தமிழ் கவிதை வடிவில்…

ஸ்ரீ ஆதிசங்கரரால் இயற்றப்பட்டதாகும்.

ஸ்ரீ கால பைரவர் அஷ்டகம்

சிவ சொரூபமான ஸ்ரீ கால பைரவர் மீது ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர் அருளிய ஸ்லோகம்...