ஆல்பம்: ஷீரடி சாய் நாதம்

பாடியவர்: திரு. உன்னிமேனன்

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

————————————————————————–

எங்கோ ஒருவனைத் தேர்ந்தெடுத்தாய் ! – அவன்

ஷீரடி வந்திட நீ அழைத்தாய் !

ஒருமுறை வந்தவன் உன்மத்தமானான் !

நீயே கதியென்று உன் வசமானான் !

(எங்கோ ஒருவனைத்)

கோரஸ்: நின் துணைபோதும் ஷீரடி நாதா ! எங்களுக்கேது பயமே !

சிந்தாமணியாய் நீஅருள்பொழிய வாழ்வே இன்ப மயமே!

சரணம் – 1

கைத் தட்டி அழைத்தாய் !

கைப்பிடித்தே அழைத்தும் போனாய் !

உனை நம்பிக் கைசேர்த்தான் !

நம்பிக்கை ஒளி கண்டான் ! (கைத் தட்டி)

கைவல்ய வரதா ! ஸ்ரீ சாயி நாதா !

கைசேர்த்து உனை வணங்க‌

கைகூடும் வேண்டுவன….பாபா..!

(எங்கோ ஒருவனைத்)

கோரஸ்: நின் துணை போதும் ஷீரடி நாதா ! எங்களுக்கேது பயமே !

உன் நினைவோடு தொடங்குவதெல்லாம் திண்ணமாக ஜெயமே !

சரணம் – 2

உனைக் காணும் முன்பு கொண்ட‌

வாழ்க்கையது வேறு ! வேறு !

உனைக் கண்ட பின்பு காணும்

வாழ்க்கையது வேறு ! வேறு ! (உனைக் காணும் முன்பு கொண்ட)

நீயே வரவைத்தாய் !

நீயே வரம் கொடுத்தாய் !

உன் அருட் கருணை என்ன?

நெஞ்சம் நெகிழ்ந்திடுதே !….பாபா..!

(எங்கோ ஒருவனைத்)

கோரஸ்: நின் துணையிருக்க ஷீரடி நாதா ! எங்களுக்கில்லை பயமே !

உன் நினைவோடு தொடங்குவதெல்லாம் திண்ணமாக ஜெயமே !