ஸ்ரீ சுதர்சன அஷ்டகம் – தமிழில்

ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் அருளிய ஸ்ரீ சுதர்சன அஷ்டகம் – தமிழில் – நோய்களை தீர்க்கும் சக்திமிகு மந்திரம் Youtube – Audio / Video Link