ஸ்ரீ லட்சுமி ஆரத்தி – தமிழில்

Youtube link மராத்தியிலிருந்து தமிழாக்கம்: ஸ்ரீதேவிபிரசாத் பாடியவர்: பத்மஜா இசை: கரோகி (இணையம்) ஓம் ஜெய (more…)

garuda

ஸ்ரீ கருட கவசம்- எளிய தமிழில்

ப்ரம்மானந்த புராணத்தில் இடம்பெறும் “ஸ்ரீ கருட கவசம்” பாவங்களைத் தீர்க்கும் சக்தி கொண்டது. விஷப் பிணிகளுக்கு மருந்தாகும் ஸ்லோகம்.

திருநீலகண்ட திருப்பதிகம்

“அவ்வினைக்கு இவ்வினை” – திருஞானசம்பந்தர் அருளிய திருநீலகண்ட திருப்பதிகம்

எளிய தமிழ் கவிதை வடிவில்…பொருளுணர்ந்துகொள்ள…

பஞ்சமியின் நாயகியே ! – Part 2

பஞ்சமியின் நாயகியே வாராகிதேவி !
தாயே ! சிவ ரூபி ! தவ மேனியம்மா !
நெஞ்சமெலாம் கோயில் கொண்ட நீலியம்மா !
நலங்களெல்லாம் தருபவளே சூலியம்மா !