ஸ்ரீ லட்சுமி ஆரத்தி – தமிழில்

Youtube link மராத்தியிலிருந்து தமிழாக்கம்: ஸ்ரீதேவிபிரசாத் பாடியவர்: பத்மஜா இசை: கரோகி (இணையம்) ஓம் ஜெய லட்சுமி தாயே ! அம்மா ஜெய லட்சுமி தாயே ! […]

சாய்நாதனே எந்தன் சாரதி

Youtube link பல்லவி நான் நாடிச் செல்லுமிடம் ஷீரடி ! – அந்த‌ சாய்நாதனே எந்தன் சாரதி ! (2) துணையாகி வருகின்றான் வழிகாட்டி ! – […]

பஞ்சமியின் நாயகியே ! – Part 2

பஞ்சமியின் நாயகியே வாராகிதேவி !
தாயே ! சிவ ரூபி ! தவ மேனியம்மா !
நெஞ்சமெலாம் கோயில் கொண்ட நீலியம்மா !
நலங்களெல்லாம் தருபவளே சூலியம்மா !