பெரியவா தீபாவளி !

ஆயர்பாடி மாளிகையில் ட்யூனில் பாடலாம் ! ———————————————- பாடலை Youtube-ல் பார்க்க/கேட்க‌ காஞ்சி மகா பெரியவராய் தீப ஒளி நாளிதனில் காசி நாதன் அருளிடுவான் எல்லோர்க்கும்… அவர் […]

சாயி தீபாவளி !

ஆயர்பாடி மாளிகையில் ட்யூனில் பாடலாம் ——————————————– பாடலை Youtube-ல் பார்க்க/கேட்க‌ சாயி நாதன் திருவுருவாய் தீப ஒளி நாளிதனில் மாயக் கண்ணன் அருளிடுவான் எல்லோர்க்கும்… அவன் தான் […]