சந்திரசேகரன் சிவனும்

ஆல்பம்: ஸ்ரீ சந்திரசேகரா ! சங்கரா ! பாடியவர்: திரு.அனந்து எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத் ————————————————————————– சந்திர சேகரன் சிவனும்…சுந்தரத் திருமால் அவனும் ஒன்றென சேர்ந்ததோர் வடிவம் ! […]

எந்தப் புறம் சென்றாலும்

ஆல்பம்: ஸ்ரீ சந்திரசேகரா ! சங்கரா ! பாடியவர்: திருமதி. சவிதா ஸ்ரீராம் எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத் இந்தியாவில், இந்த CD-யைக் ‘கூரியரி’ல் பெற..மின்னஞ்சல் (email ) செய்யவும்…info@paattufactory.com […]

Uncategorized

தெய்வீகக் குழல்

ஆல்பம்: ஸ்ரீ சந்திரசேகரா ! சங்கரா ! பாடியவர்: திரு. ராகுல் எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத் இந்த ஆல்பம்… ஐட்யூன்ஸில் சாவனில் அமேசானில் ஸ்பாட்டிஃபையில்… ————————————————————————– பாடலைக் கேட்க: […]

என் நிலை கூறி

ஆல்பம்: ஸ்ரீ சந்திரசேகரா ! சங்கரா ! பாடியவர்: திருமதி. நித்யஸ்ரீ மகாதேவன் எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத் ————————————————————————– என் நிலை கூறி அருள் வேண்டி உன்னிடம் வந்தேன் […]

Uncategorized

கோடி மலர்களாலே

ஆல்பம்: ஸ்ரீ சந்திரசேகரா ! சங்கரா ! பாடியவர்: திரு. உன்னிகிருஷ்ணன் எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத் ————————————————————————– கோடி மலர்களாலே..- மலர் பாத பூஜை செய்வோம் ! காமகோடி […]

Uncategorized

அன்னை காமாக்ஷி

ஆல்பம்: ஸ்ரீ சந்திரசேகரா ! சங்கரா ! பாடியவர்: திருமதி. காயத்ரி கிரீஷ் எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத் இந்தியாவில், இந்த CD-யைக் ‘கூரியரி’ல் பெற..மின்னஞ்சல் (email ) செய்யவும்…info@paattufactory.com […]

Uncategorized

பெரியவா என்னும்

பெரியவா என்னும் சொல்லுக்கே…

உரியவர் ஆனாய் சங்கரா !

அரிய நல் வேதங்கள் எல்லாம்

அறிந்த மெய் ஞானியே நீ சங்கரா !

Uncategorized