ஆல்பம்: ஷீரடி சாய் நாதம்

பாடியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

————————————————————————–
எல்லாம் வல்ல‌ சிவனே !…சிவனின் ரூபம் அவனே !

​ஸ்ரீஜெயராமனும் அவனே ! கண்ணன் ஹரிமாதவனே !

ஜெய் ஜெய் சாயி பாபா ! – உன்

பெயர் சொல்லி அழைத்தோம் வா! வா !

உன் அருட் பார்வை தா ! தா !

உன் அருட் பார்வை தா ! தா !

// துவாரகமாயி ! ஸ்ரீ ஜெய சாயி ! கருணை கற்பகமே !

அனல் உரு ஜோதி ! சத்குரு சாயி ! கலியுக அற்புதமே ! //

(எல்லாம் வல்ல‌ சிவனே)

மதங்களை கடந்த இறைவன் ! – தன்

பதங்களை பணிந்தவர் தலைவன் !

இதந்தரும் மந்திரம் பாபா ! – அதை

அனுதினம் போற்றி வா வா !

அனுதினம் போற்றி வா வா !

// துவாரகமாயி ! ஸ்ரீ ஜெய சாயி ! கருணை கற்பகமே !

அனல் உரு ஜோதி ! சத்குரு சாயி ! கலியுக அற்புதமே ! //

(அல்லா அல்லா )

எதற்கு கலங்கணும் நீயும் ? – அவன்

உனக்கென சுமப்பான் பாரம் !

கலங்கிடும் அன்பருக்கெல்லாம் – அந்த‌

பாபா கலங்கரை விளக்கம் !

பாபா கலங்கரை விளக்கம் !

// துவாரகமாயி ! ஸ்ரீ ஜெய சாயி ! கருணை கற்பகமே !

அனல் உரு ஜோதி ! சத்குரு சாயி ! கலியுக அற்புதமே ! //

(எல்லாம் வல்ல‌ சிவனே )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *