ஆல்பம்: சர்வம் சாயி மயம்

பாடியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

————————————————————————–

கேட்க கேட்க மெய் சிலிர்க்கும் !

கேட்டவுடன் உயிர் துளிர்க்கும் !

சாயி லீலா…குரு சாயி லீலா !

ஒன்றா ரெண்டா பாட்டில் சொல்ல‌

ஓராயிரம் லீலை !

ஒன்றோ ரெண்டோ சொன்னால் கூட‌

நெஞ்சில் பூத்திடும் சோலை ! (கேட்க)

ஆழ்கடலில் கப்பலிலே மூழ்கியவன் !

ஆழ்ந்ததொரு பக்தியிலே பாபா என்றான் !

எங்கோ அந்த பாபா மீது நீரிறைத்தது !

இங்கே அந்த பக்தனவன் உயிர் பிழைத்தது ! (கேட்க)

கைதவறி கைகுழந்தை தீயில் விழ !

கை கொடுப்பாய் என்று அந்த தாயும் அழ !

எங்கோ அந்த பாபா கைகள் தீயில் வெந்தது !

இங்கே அந்த பிள்ளை நன்றாய் மீண்டு வந்தது ! (கேட்க)

மண்விளக்கை ஏற்றிவைக்க எண்ணெய் இல்லை…

என்றுசொன்ன வணிகர் சொல்லில் உண்மை இல்லை !

தண்ணீரிலே பாபா ஒரு தீபம் ஏற்றினார் !

கண்ணீரிலே அவர் உருக மாற்றிக் காட்டினார் ! (கேட்க)