ஆல்பம்: ஸ்ரீ சந்திரசேகரா ! சங்கரா !

பாடியவர்: திருமதி. நித்யஸ்ரீ மகாதேவன்

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

————————————————————————–
என் நிலை கூறி அருள் வேண்டி உன்னிடம் வந்தேன் !
அதை சொல்கின்ற சிரமம்கூட எனக்கில்லையே !
நீயே என் நிலை சொல்லி அருளும் செய்தாய் !
நான் காணும் தெய்வமாய் கண்முன் நின்றாய் !
(என் நிலை கூறி)

சரணம் – 1
வழி காட்டு என வேண்டி நானும் வந்தேன் ! – என்
வழித் துணையாய் ஆகியே நீயும் வந்தாய் !
வலி நீக்கு என வேண்டி நானும் வந்தேன் ! – என்
துயர் நீக்கும் மருந்தாகி நலமும் தந்தாய் !
(என் நிலை கூறி)

சரணம் – 2
ஒருபோதும் மாறாத அன்பைக் கேட்டேன் ! – உனை
எப்போதும் நினைக்கின்ற சிந்தை தந்தாய் !
பழிச் சொல்லே பேசாத பண்பைக் கேட்டேன் ! – உன்
புகழ்பாடும் பண்தந்து பாடச் செய்தாய் !
(என் நிலை கூறி)

Uncategorized