ஆல்பம்: ஸ்ரீ சந்திரசேகரா ! சங்கரா !

பாடியவர்: திரு. உன்னிகிருஷ்ணன்

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

————————————————————————–

கோடி மலர்களாலே..- மலர்
பாத பூஜை செய்வோம் !
காமகோடி குருவே ! – உன்
நாமம் சொல்லி நெகிழ்வோம் !

சந்திர சேகர சரஸ்வதி ஸ்வாமி !
சந்ததம் சங்கரம் நமஸ்மராமி !
(கோடி மலர்)
சரணம் – 1
நடந்து கனிந்த பாதம் – அதிலே
கமலம் ஏற்றி வைத்தோம் !
அள்ளித் செண்டினாலே – மெள்ள
மெள்ள வருடிக் கொடுதோம் !

நின் பொறுமை நிலையைக் கண்டே – எம்
மேனி சிலிர்த்து நின்றோம் !
உன் பெருமை பாடிக் கொண்டே – எம்
உள்ளம் குளிர்ந்து கொண்டோம் !
சந்திர சேகர சரஸ்வதி ஸ்வாமி !
சந்ததம் சங்கரம் நமஸ்மராமி !
சரணம் – 2
தூபம், தீபம் காட்டி – எங்கள்
பாபம் தீர்த்துக் கொண்டோம் !
வேத மறைகள் ஓதி – எங்கள்
வினைகள் தீர்த்துக் கொண்டோம் !

கருணை வடியும் உந்தன் – திரு
முகத்தைப் பார்த்து நின்றோம் !
மலர்கள் வாசம் தாண்டி
தெய்வீக வாசம் கண்டோம் !

சந்திர சேகர சரஸ்வதி ஸ்வாமி !
சந்ததம் சங்கரம் நமஸ்மராமி !

Uncategorized