ஆல்பம்: ஸ்ரீ சந்திரசேகரா ! சங்கரா !

பாடியவர்: திரு.அனந்து

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

————————————————————————–

சந்திர சேகரன் சிவனும்…சுந்தரத் திருமால் அவனும்
ஒன்றென சேர்ந்ததோர் வடிவம் !
எங்கள் காஞ்சி மாமுனி அவதாரம் !
ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர
ஹர ஹர சங்கர சதாசிவா !
சரணம் – 1
நல்லறம் காக்க வந்தான் !
நல்வழி காட்ட வந்தான் !

இல்லறம் அது விலக்கி
இளமையில் துறவு கொண்டான் !

வையகம் வாழ்த்திடுமோர்…
வேந்தனாய் ஆள வந்தான் !

செங்கோல் எனக் கையில் தண்டம் தாங்கி !
ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர
ஹர ஹர சங்கர சதாசிவா !
சரணம் – 2
பண்முகம் கொண்டவனாம் !
இன்முகம் காட்டிடுவான் !
அன்புடன் வந்தவர்க்கு
அருளின் மழை பொழிவான் !

ஆகம சாஸ்திரங்கள்….
அதன் வழி தெளிந்தவனாம் !

நான்மறை அறிந்தவனாம் ஞானஒளிச்சுடராம் ! (ஹர ஹர சங்கர)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *