ஆல்பம்: ஸ்ரீ சந்திரசேகரா ! சங்கரா !

பாடியவர்: திருமதி. ஷோபனா விக்னேஷ்

எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத்

————————————————————————–

பல்லவி
ஜகமே புகழும் ஜகத்குருவே !
எளிமை என்பதன் மறுவுருவே!
தெய்வத் தோற்றம் உன் திரு உருவே !
சரணடைந்தோமே அருள் பெறவே !

கோரஸ்:
சரணம் ! சரணம் ! சங்கரனே !
திருவடி சரணம் சத்குணனே !
சரணம் – 1
சுவாமிநாதனாய் வந்தவனே ! – எங்கள்
ஸ்வாமியும், நாதனும் ஆனவனே ! (2)

தேவி காமாட்சி சேயாகி.. – தவ‌
ஞான ஒளி கொடுத்த குருபரனே !

கோரஸ்:
சரணம் ! சரணம் ! சங்கரனே !
திருவடி சரணம் சத்குணனே !

சரணம் – 2
வேத குருவான அருட்சுடரே ! – எங்கள்
வேதமும், நாதமும் உன் பெயரே ! (2)
பாதத் தாமரை நறுமலரை..- இங்கு
பாடி பணிந்திடுவோம் இறுதிவரை…!
கோரஸ்:
சரணம் ! சரணம் ! சங்கரனே !
திருவடி சரணம் சத்குணனே !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *