மெட்டு: பூங்காற்று புதிரானது
படம்: மூன்றாம் பிறை
இசை: இளையராஜா

—————————————————–

சாய்பாபா உதியானது…
நோய்தீர்க்கும் மருந்தாகுது ! (சாய்பாபா)

“துனி”யாம் சாம்பல்
பிணியை குணமாக்குது…!

(சாய்பாபா)

விதி மாற்றச் செய்யும்
உதி தன்னைப் பூசி…

விதி மாற்றச் செய்யும்
உதி தன்னைப் பூசி…

ஷீரடி நாதன் புகழ் பேசி…
ஷீரடி நாதன் புகழ் பேசி…

எந்நாளும் நன்னாளென வாழ்வோமே…!
சாய்ராமன் அருளாலே !

(சாய்பாபா)

கதி என்று வந்தால்
கரை சேரச் செய்வான் !

கதி என்று வந்தால்
கரை சேரச் செய்யும்…

ஷீரடி வாசன் அருளியது…
ஷீரடி வாசன் அருளியது…

சாய்ராமின் உதி வந்தது…நம் வாழ்வில்
பாக்யம் அன்றோ !

(சாய்பாபா)