பாடலைக் கேட்க…

பல்லவி
—————-

வைகுண்ட நாதனை…
வையமெலாம் போற்றிடும்
வைகுண்ட ஏகாதசி ! – இன்று
திறந்திடுமே சொர்க்கத்தின் வாசல் வழி ! (2)

ஸ்ரீரங்கநாதா ! கோவிந்தா !
ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா ! கோவிந்தா !

சரணம் – 1
—————–
அரக்கனாம் முரனவனை
அடக்கியே வதமுடித்த‌
அரங்கனின் பெண்ணுருவே ஏகாதசி ! (2) – அந்த‌
வெற்றியை முழங்கிடவே வைகுந்தம் திறந்ததென…
பண்பாடி கொண்டாடுவோம் ! – புது
பண்பாடி கொண்டாடுவோம் !

ஸ்ரீரங்கநாதா ! கோவிந்தா !
ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா ! கோவிந்தா !

சரணம் – 2
—————-
புண்ணிய நாளிதனில்
விரதம் பூணுவதால்
ஜென்மத்து பாவங்களும் தீர்ந்திடுமே ! (2) – அந்த‌
நாரணன் திருவருளால் நலமெலாம் சேர்ந்திடுமே !
நல்வாழ்வு உண்டாகுமே ! – புது
நல்வாழ்வு உண்டாகுமே !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *