ஸ்ரீ அனுமன் சாலிசா – தமிழில்
493 Downloads

பாரத ரத்னா திருமதி. எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமி அவர்கள் பாடிய அதே மெட்டில் பாடும்படி தமிழில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வரிகள்…பொருள் புரிந்து படித்து பயன் பெறுக !

ஜெய் ஸ்ரீராம் ! ஜெய் ஹனுமான் !