நவராத்திரி இரண்டாம் நாள் – தனலெட்சுமி பாடல்

கனகமயி ! – ஸ்ரீ கல்யாணி !
தனமும் வளமும் தரும் தேவி நாராயணி !