ஷீரடி சிவனே!

அந்த ஷீரடி சிவனாய் வந்தானே ! –
அவன்’அல்லா மாலிக்’ என்றானே !
மத பேதமில்லை அவன் சன்னதியில்…

தீராமல் எரிகின்ற ‘துனி’ !

ஆல்பம்: சர்வம் சாயி மயம் பாடியவர்: திருமதி. நித்யஸ்ரீ மகாதேவன் எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத் ————————————————————————– தீராமல் (more…)