நூல் கொண்ட பொம்மை நானே !

ஆல்பம்: ஷீரடி சாய் நாதம் பாடியவர்: திரு. M.S.கோபாலகிருஷ்ணன் எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத் ————————————————————————– நூல் கொண்ட பொம்மை நானே ! குருசாயி நாதன் கையில் ! நாள்தோறும் […]

எங்கோ ஒருவனை

ஆல்பம்: ஷீரடி சாய் நாதம் பாடியவர்: திரு. உன்னிமேனன் எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத் ————————————————————————– எங்கோ ஒருவனைத் தேர்ந்தெடுத்தாய் ! – அவன் ஷீரடி வந்திட நீ அழைத்தாய் […]

என்னைச் சூழ்ந்திருக்கும் சாயி !

ஆல்பம்: சர்வம் சாயி மயம் பாடியவர்: திருமதி. சவிதா ஸ்ரீராம் எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத் ————————————————————————– என்னைச் சூழ்ந்திருக்கும் சாயி ! நெஞ்சில் ஆழ்ந்திருக்கும் சாயி ! என் […]

குத்தாலம் ஸ்ரீ பரிபூர்ண விநாயகர் அஷ்டகம்

நூல் மலர்: ஸ்ரீ பரிபூர்ண விநாயகர் அஷ்டகம் எழுதியவர்: பி.ஸ்ரீதேவிபிரசாத் 1) நிறைவாழ்வு தந்தருளும் நிலவேந்தன் கணபதியே ! மறைபொருளாய் ஆகிநிற்கும் பரிபூர்ண நாயகனே ! குறைகூறும் […]