ஸ்ரீ சுப்ரமண்யர் அஷ்டகம்
166 Downloads

ஸ்ரீ சுப்ரமண்யர் அஷ்டகம் / சுவாமிநாத கராவலம்பம் – ஸ்ரீ ஆதி சங்கரரால் எழுதப்பட்டது. எட்டு ஸ்லோகங்களைக் கொண்ட “அஷ்டகம்” வகையினைச் சேர்ந்தது.