சேங்காலிபுரம் ஸ்ரீ அனந்தராம தீக்ஷிதரால் நடராஜ பெருமான் மீது சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்ட 10 ஸ்லோகங்கள் “நடராஜ தசகம்” என்பதாகும்.

Youtube Link

Download “நடராஜ தசகம் - தமிழில்” NatarajaDasakam_ebook_paattufactory.pdf – Downloaded 384 times – 487 KB