அலைபாயும் மனமே !

அலைபாயும் மனமேநீ அலையாதிரு !
‘சிவனே’ன்னு எப்போதும் நிலையாயிரு !

பிள்ளையார் சுழி

Youtube link தொடங்கிடும் செயல்யாவும் ஜெயமாகவே… தொடங்குவோம் பிள்ளையார் சுழியோடு ! (2) கடந்திடும் வழிவரும் தடையெலாம்.. உடைபடும் நல்வழி தெரியுமே… (2) தெரியும்..வழி..தெரியும் … (தொடங்கிடும்) […]

இன்னிசை பாடி

Youtube link இன்னிசை பாடி மனம் மயக்கும் கண்ணனவன் குழலே ! – எங்கள் சாயி நாதன் நாமம் சொல்லி கீதம் பாடுவாய் ! (2) தென்றல் […]

ஷீரடியே கயிலையே !

Youtube Link பாடியவர்: ராகுல் இசை: D.V.ரமணி **** ஷீரடியே கயிலையே ! சாயிநாதன் பரமனே ! பாபா சிவபெருமானே !…(2) திரு நீறணியும் திருமூர்த்தியடி ! […]

வரதா ! வரதா ! அத்தி வரதா !

பல்லவி ————— வரதா ! வரதா ! அத்தி வரதா ! வானவர் போற்றும் அத்தி வரதா ! (2) சரணம் ————– நான்முகன் ப்ரம்மன் நடத்திய […]

சனி பகவானே ! போற்றி !

யோகங்கள் அருளும் சனி பகவானே !
பாவ புண்ணிய பலன் தருவோனே ! (2)
காகம் மீதிலே உலவிடுவோனே !

சத்ய சாயீசா ! சரணம் !

பர்த்தி நாயகன்…பாதம் போற்றுவோம் !
சத்ய சாயி ராம்…நாமம் பாடுவோம்..!
வெற்றி தந்திடும் சாயி தரிசனம் !
காணும் போதிலே கோடி புண்ணியம் !