வரதா ! வரதா ! அத்தி வரதா !

பல்லவி ————— வரதா ! வரதா ! அத்தி வரதா ! வானவர் போற்றும் அத்தி வரதா ! (2) சரணம் ————– நான்முகன் ப்ரம்மன் நடத்திய […]

சனி பகவானே ! போற்றி !

யோகங்கள் அருளும் சனி பகவானே !
பாவ புண்ணிய பலன் தருவோனே ! (2)
காகம் மீதிலே உலவிடுவோனே !

சத்ய சாயீசா ! சரணம் !

பர்த்தி நாயகன்…பாதம் போற்றுவோம் !
சத்ய சாயி ராம்…நாமம் பாடுவோம்..!
வெற்றி தந்திடும் சாயி தரிசனம் !
காணும் போதிலே கோடி புண்ணியம் !