காஞ்சி பெரியவா

வேத வாக்குரைத்தாய் குருவே சங்கரா !

பல்லவி வேதமே உலகின் ஆதாரம் – என்னும் வேத வாக்குரைத்தாய் குருவே சங்கரா ! சந்திர சேகரா ! தயாபரா ! (வேதமே உலகின் ஆதாரம்) சரணம் – 1 நூல்கொண்டு படித்து அறிவது அல்லவே…! வாய்மொழி சொல் கேட்டு அறிவதே வேதம் ! ப்ரபஞ்சம் முழுவதும்…வேதத்தின் த்வனி பரவ… சகல சௌபாக்யம் வரும் என்றருள் மலர்ந்தாய் ! சங்கரா ! சங்கரா ! சங்கரா ! சங்கரா ! (வேதமே உலகின்) (வேதமே) சரணம் -2 ஞானத்தை வளர்க்கும் அமுதமே வேதமாம் ! ஞாலத்தில் ஒலித்திருக்கும் என்றுமே நாதமாய் ! வேதமே ஓதாத…ஆலயம் தன்னில்… தேவன் வாழ்வதில்லை…!

பரம ஆச்சர்யமே ! பரமாச்சர்யரே !

காலடி தொடங்கி… பாரதம் முழுவதும் காலடியாய் நீ சென்றது,,, பரம ஆச்சர்யமே ! பரமாச்சர்யரே ! பரம ஆச்சர்யமே ! (காலடி தொடங்கி) சரணம் – 1 காவியில் நீயும் நடப்பதைக் கண்டு சூரியனும் வழி விலகிடுமே ! வானமும் காவியைச் சூடிக்கொண்டு செவ்வானமாய் மாறிடுமே ! பரம ஆச்சர்யமே ! பரம ஆச்சர்யமே ! பரமாச்சர்யரே ! பரம ஆச்சர்யமே ! (காலடி தொடங்கி) சரணம் -2 பல்லக்கில் உன்னைத் தாங்கிடும் பாக்கியம் கிட்டுமோ என பலர் காத்திருக்க… பாதமே போதும் என நடந்தாய்… ஹர ஹர சங்கர கோஷமுடன்… பரம ஆச்சர்யமே ! பரம ஆச்சர்யமே

சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி அஷ்டோத்ர சத நாமாவளி

பெரியவா நாமாவளி-க்கான தமிழ் பொருள் (பெரியவா 108 போற்றி) இங்கே பதிவு செய்துள்ளேன். பிழைகள் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டவும். திருத்தம் செய்து கொள்கிறேன்

இதோ ஞான சூரியன் !

அதோ மேக ஊர்வலம் திரை இசை மெட்டில் ———————————————- இதோ ஞான சூரியன்..! இதோ மோன சந்திரன்..! இங்கே ! இதோ காஞ்சி நாயகன்…! இதோ காசி சங்கரன்…! இங்கே ! கண்ணோடு..கருணையின் கடல் பார்த்தேன்..! நெஞ்சோடு…அமைதியின் அலை பூத்தேன்…நான்..நான். (இதோ ஞான சூரியன்) கமல பாதம் நடையினில் கனிந்து போகும் ! நிமல ரூபம் அதில்தடை தணிந்து போகும் ! வேதம் சொன்ன பாதையே மார்க்க மாகுமே ! வாழ்த்து அருள வாழ்க்கையே தீர்க்க மாகுமே ! கயிலை நாதன் ஈசனை..கண்ணில் கண்ட பாக்கியம்…! காண நானும் நேர்ந்தது பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம்…! (இதோ ஞான சூரியன்)

பெரியவா தீபாவளி !

ஆயர் பாடி மாளிகையில் ட்யூனில் பாடலாம் ! ———————————————- காஞ்சி மகா பெரியவராய் தீப ஒளி நாளிதனில் காசி நாதன் அருளிடுவான் எல்லோர்க்கும்… அவர் தான் மனிதனாக மண்ணில் வந்த கயிலை மலை சிவபெருமான்…! வந்தனங்கள் செய்திடுவோம் வாருங்கள் ! வந்தனங்கள் செய்திடுவோம் வாருங்கள் ! (காஞ்சி மகா) காஞ்சிமுனி பொன்மொழிகள் தேன்இனிப்பு பண்டங்கள்போல்… நம்பி அதன் வழி நடப்போம் வாருங்கள் ! (2) அவர் நாமமெனும் இனிப்பினையே நா ருசிக்கப் பாடிடுவோம் அன்பர்களே…நண்பர்களே.. வாருங்கள்..(2) (காஞ்சி மகா) தீய்மைமிகு எண்ணங்களின் மன அழுக்கு ஆடையினை… காஞ்சி மகான் களைந்திடுவார் வாருங்கள்! (2) புது ஆடையினைச் சூடிக்கொண்டு சங்கரனே